Wijkagent
voor Hulste: Alexander Roose

Er kan met de wijkagent van Hulste contact opgenomen worden of een afspraak gemaakt worden via het commissariaat (tel nr 056 733 511)
of rechtstreeks via het nummer 0478 564 322

De wijkagent heeft volgende taken:
- contact met alle bewoners
- toezicht op milieuproblematiek in de wijk
- toezicht op en signaliseren van onveilige verkeerssituaties
- toezicht op de zichtbaarheid van de verkeersborden
- parkeergewoonten in de wijk begeleiden
- uitvoeren van punctuele opdrachten in het kader van gerechtelijke en administratieve   onderzoeken