Common Wealth War Graves
Hulste Communal Cemetery contains one Commonwealth burial of the First World War.
Near the South corner of the cemetery is buried:-
GREENSTED, 2nd Lt. Walter. "A" Bty. 50th Brig. Royal Field Artillery. Killed in action 22nd Oct. 1918, aged 29.
De gemeentelijke begraafplaats van Hulste telt één graf van een Common Wealth-strijder uit de Eerste Wereldoorlog. Het betreft 2nd Lt Walter Greensted van de 50ste brigade van de Royal Field Artillery. Hij sneuvelde de 22ste oktober 1918 op 29 jarige leeftijd. Hij was de zoon van wijlen Percival en Kate Greensted, Kent; echtgenoot van Dorothy Greensted (nu Haggard) Linden Gardens, 45 Londen.

The village of Hulste is located north of the town of Kortrijk off the N50 which runs between Kortrijk and Brugge. Driving out of Kortrijk go past the junction with the N36 and take the next turning at the traffic lights on the right called Brugsestraat, this then becomes Hulstedorp. Follow this into the village centre and turn left into Kerkhofstraat, this is a short street which leads into Tieltsestraat. As you enter Tieltsestraat the cemetery is on the right behind the houses. The grave is located in the front left hand side of the cemetery.Son of the late Percival and Kate Greensted, of Kent; husband of Dorothy Greensted (now Haggard) of 45, Linden Gardens, London.

De gemeente Hulste ligt op 8 km ten Noorden van Kortrijk 2 km van de N50, de weg Kortrijk-Brugge. Vanuit Kortrijk net achter het verkeersplein van de N36-N50 neemt u aan de verkeerslichten rechtsaf in de Brugsestraat. Volg deze straat tot net voor het centrum van het dorp en sla links af in de Kerkhofstraat die uitkomt in de Tieltsestraat. Daar bevindt zich het kerkhof achter de huizen aan de rechterkant.

Daar Hulste door het Belgische 11de Linieregiment werd bevrijd stelt zich de vraag hoe deze enkeling te Hulste begraven werd. In het boek 'In den Anderen Oorloge' geeft Fhilip Vannieuwenhuyse meer uitleg: 2nd Lt Greensted behoorde tot de "A" Bty 50th Brigade Royal Field Artillery. Deze artillerie-eenheid maakte deel uit van de 9th division, de devisie die ondermeer Harelbeke, Deerlijk en Vichte bevrijdde. Op 22 oktober 1918 grepen hevige gevechten plaats rond Vichte. Er was enige verwarring ontstaan omtrent de hoogten gelegen ten oosten van Vichte. Captain Andrews bracht een batterij van de 50th R.F.A. in stelling op 300 meter van de Klijtberg te Vichte. Deze hoogte was nog steeds in Duitse handen, terwijl Andrews dacht dat de Ieren van de 36th division deze hoogte reeds hadden ingenomen. De Duitsers hadden er een mitrailleurpost opgesteld die de heuvelflanken nauwlettend in de gaten hield. Cpt. Andrews en zijn mannen deden enkele pogingen om de goed verscholen machinegeweerpost te benaderen maar tevergeefs. Andrews verzamelde zijn mannen en loodste ze in de richting van Hill 50 (waar nu Molecule is), een ander hoogte naast de Klijtberg gelegen. Om 15.00 uur slaagden Andrews zijn mannen er in om samen met de Borderers deze hoogte te veroveren. Bij deze gevechten sneuvelden ondermeer de twee compagniecommandanten Capt. Howard Thomas en Lt John Blackie. Van de heuveltop kregen de Britten een uitstekend zicht op het terrein. 's Nachts konden de Ieren eindelijk de Klijtberg in handen krijgen. Tot zover het relaas van de gevechten van 22 oktober 1918 waaraan 2nd Lieutenant Walter Greensted deelnam. Tijdens deze acties raakte Greensted zwaar gewond. Hij werd in allerijl naar een achterliggende verbandpost gebracht die nog aan de andere kant van de Leie lag. Alle hulp kwam echter te laat en de Lieutenant overleed aan zijn verwondingen. Hij kreeg een graf aan de zuidkant van de kerk van Hulste. In 1956 werden de stoffelijke resten naar de nieuwe begraafplaats (zie hoger) overgebracht.
Walter Greensted was 29 jaar en afkomstig uit het graafschap Kent in het zuid-oosten van Engeland. Hij was gehuwd met Mrs Dorothy Clara Odell Carter, een meisje dat in Calcutta (Indië) werd geboren. Zij overleed in 1972. Samen hadden ze twee kinderen: Barbara (1915-2002) en Lucas (1917-?). In 1926 hertrouwde de oorlogsweduwe Dorothy Carter met Fred Haggard.
Leonie Claerbout legde, vermoedelijk al van in het jaar 1949, en dit tot zij stierf, bloemen neer op het graf. Lydie Vandenbroucke heeft dit van haar overgenomen en voortgezet tot ook zij gestorven is in 2009. Lydie deed dit in alle discretie uit 'bewondering en eerbied voor onze bevrijders, het vaderland en het koningshuis'.

Common Wealth graf op de gemeentelijke begraafplaats2nd Lt. Walter Greensted


Eerste graf aan de zuidkant van
de Sint-Pieterskerk