Inlichtingen bij sterfgeval

Begraafplaatsen

Dienst: 7. Burgerzaken 056 733 350

De begraafplaatsen zijn bestemd voor personen die:
overleden zijn te Harelbeke of er dood zijn aangetroffen.
Elders overleden zijn, maar ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Harelbeke.

een grafconcessie voor 30 of 50 jaar aangaan.

en voor:

de E.G.-ambtenaren - gezien hun persoonlijk statuut - die een bewijs kunnen voorleggen van verblijf op het grondgebied van de stad, alsook hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten.

de personen opgenomen in een instelling buiten de stad, die voor hun opneming hun gewone verblijfplaats in Harelbeke hadden.

de stoffelijke resten van een lichaam afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek aan een daartoe aangestelde universiteit.

DE TERAARDEBESTELLING

iedere inwoner van Harelbeke en de personen die overlijden op het grondgebied van Harelbeke kunnen kosteloos begraven worden in een perceel grond voor bepaalde duur.

het stoffelijk overschot van kinderen beneden de zeven jaar wordt, behalve in het geval van bijzetting in de familiekelder, begraven op de kinderbegraafplaats in volle grond.

geconcedeerde (gehuurde) grond: voor 30 en voor 50 jaar.

2 DE CREMATIE

begraving as binnen de omheining begraafplaats

bijzetting as in columbarium begraafplaats

verstrooiing as op strooiweide begraafplaats

verstrooiing as in Belgische territoriale zee

verstrooiing as op een andere plaats dan begraafplaats

begraving as op een andere plaats dan begraafplaats

bewaring as op een andere plaats dan begraafplaats

Voor deze laatste drie categorieën is een schriftelijke verklaring van betrokkene noodzakelijk.

Op de strooiweide is een herdenkingszuil voorzien, waaraan gedenknaamplaatjes (25 EUR) kunnen worden bevestigd.

Het columbarium: gewone nis; 30-jarige concessie; 50-jarige concessie

Het urnenveld: gewone grond; 30-jarige concessie; 50-jarige concessie

TARIEVEN GRONDVERGUNNINGEN

Eerste aanvraag

Hulste

30 jaar kelder inbegrepen max. 2 personen: 744 EUR
(verplicht met kelder)

50 jaar kelder inbegrepen max. 2 personen: 992 EUR

50 jaar kelder inbegrepen max. 3 personen: 1 239 EUR

Bavikhove-Harelbeke-Stasegem

30 jaar (zonder kelder) max. 2 personen: 372 EUR

50 jaar kelder inbegrepen max. 2 personen: 992 EUR

50 jaar kelder inbegrepen max. 3 personen: 1 239 EUR

Hernieuwing

10 jaar bij het einde dertig- of vijftigjarige concessie: 174 EUR

30 jaar voor een bestaande dertigjarige concessie: 372 EUR

50 jaar voor een bestaande vijftigjarige concessie: 620 EUR

COLUMBARIUM EN URNENVELD

Afdekplaat zonder gravure: indien géén concessie: 100 EUR

Eerste aanvraag

de afdekplaat zonder gravure is in de prijs inbegrepen

30 jaar max. 2 personen: 472 EUR

50 jaar max. 3 personen (bij 3 pers. géén sierurnen): 720 EUR

Hernieuwing

10 jaar bij het einde dertig- of vijftigjarige concessie: 174 EUR

30 jaar voor een bestaande dertigjarige concessie: 372 EUR

50 jaar voor een bestaande vijftigjarige concessie: 620 euro EUR

NAAMPLAATJE AAN DE HERDENKINGSZUIL STROOIWEIDE

10 jaar niet verlengbaar: 25 EUR (aanvraag kan tot uiterlijk 1 jaar na overlijdensdatum).

ONTGRAVING

per ontgraving (kist inbegrepen): 900 EUR

kinderen beneden de 7 jaar (kist inbegrepen): 600 EUR

per asurne: 62 EUR

TER BESCHIKKING STELLEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Uw lichaam kan worden afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek. Ontbreekt de wilsuitdrukking, dan mag de familie de toestemming daartoe verlenen. De wetenschappelijke inrichtingen eisen altijd een schriftelijk bewijs en geven geen enkele vergoeding.

ORGAANDONATIE

Men kan UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING of VERZET aantekenen bij de dienst burgerzaken van de woonplaats. Zie ook verder onder 'Orgaandonatie'.

ALGEMENE INFO

Grafzerken en grafmonumenten

Men is verplicht een schriftelijke aanvraag hiervoor in te dienen bij de dienst begraafplaatsen (technische dienst) alvorens men een grafteken plaatst.

Houten kruis

Een houten kruis kan voorlopig worden geplaatst. De aanvraag hiervoor kan gebeuren bij de verantwoordelijke van de begraafplaatsen (technische dienst). Het houten kruis wordt na plaatsing van een grafzerk terugbezorgd aan de verantwoordelijke.

Ontgraving

Indien men het stoffelijk overschot wenst te ontgraven, dient men een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te richten aan de burgemeester (alleen mogelijk na 10 jaar grafrust).

Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan schriftelijk een laatste wilsbeschikking nalaten en deze tegen ontvangstbewijs bij de dienst burgerzaken van zijn woonplaats indienen