Politie
dringende politiehulp 24 u op 24 : bel 101
Marktstraat 53,
8530 Harelbeke
Tel.: 056 73 35 11

administratieve aangelegenheden:
8u - 12u en 14u - 17u
gerechtelijke aangelegenheden
dringende politiehulp
24 u op 24u
Tel.: 056 73 35 11 of 101
Wijkagenten
Harelbeke is ingedeeld in 8 wijken.
De wijkagent heeft volgende taken:
· Contact met alle inwoners
· Toezicht op milieuproblematiek op de wijk
· Toezicht op en signaleren van onveilige verkeerssituaties
· Toezicht op de zichtbaarheid van de verkeersborden
· Parkeergewoontes in de wijk begeleiden.
· Uitvoeren van punctuele opdrachten in het kader van gerechtelijke en administratieve onderzoeken
Waar kan je de wijkagent bereiken: ofwel op de wijk zelf, ofwel via het centraal telefoonnummer 056 733 511.

Door zijn aanwezigheid en aanspreekbaarheid zorgt de wijkagent voor het basistoezicht in zijn wijk. Signaleer hem gerust alles wat uw argwaan wekt of ongemakken bezorgt.