| Home |


| Trefwoorden | 
Buurt Informatie Netwerk (BIN)

BIN-berichten 2016
  BIN HARELBEKE

bin logo

GROOT HARELBEKE

Het buurtinformatienetwerk
Veiligheid en zich veilig voelen worden beschouwd als één van de maatschappelijke topkwaliteiten.

Het BIN groot Harelbeke.

Nodigt je uit om mee te werken aan de creatie van een positieve leefomgeving. Een goed contact met mensen uit je buurt in samenwerking met de politie, de overheid en de plaatselijke coördinatoren is een belangrijke bijdrage aan een veilige buurt.

Hoe werkt het buurtinformatienetwerk eigenlijk?

- Je merkt als BIN-medewerker iets abnormaals op of er is iets gebeurd. Bel 101 of uw lokale    politie 056 733 511 !
- De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen.
- Indien er voor de burger nuttige informatie is dan wordt de BIN-hoofdcoördinator ingelicht    en start deze het BIN netwerk op.
- Het bericht wordt telefonisch, per fax of via e-mail verspreid aan alle BIN-leden!!
- De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie,   waakzaamheid
  of opmerkzaamheid. In de toekomst wordt ook verkeersinformatie op dergelijke manier aan   de BIN leden overgemaakt.

Motiverend !
- De klok rond operationeel. Iedereen kan meewerken, veilig en zonder enig risico.
- Gebaseerd op uitwisseling van informatie in samenwerking met de politiediensten en   overheid.
- Herstelt het veiligheidsgevoel, moedigt de waakzaamheid en preventie aan.
- Minder criminaliteit en meer solidariteit !

Wat kost het ?
- De werking wordt gerealiseerd met de steun van het Stadsbestuur Harelbeke en uw lokale   politiezone PZ Gavers.
- De overheid draagt bij om de nodige infrastructuur en service te voorzien, de politiediensten
  organiseren zich om efficiënt de berichtgeving te beheren.
- Er wordt geen lidgeld aangerekend aan de Bin-leden met bètrekking tot de werking van het   Buurtinformatienetwerk Harelbeke. Lid zijn van het BIN-Harelbeke is dus gratis.

Bent u de mening toegedaan:
- dat de werking wordt gerealiseerd met de steun van het Stadsbestuur
- dat veiligheid en "zich veilig kunnen voelen" een bijzondere kwaliteit is,
- dat ook de burger als partner daarbij een rol kan spelen,
- dat wij daarom, samen en solidair, willen "bezig zijn" met veiligheid,
- dat misdrijfpreventie en actieve samenwerking tussen het BIN en de politie dienen te worden   gepromoot,

dan bent U een ideale BIN–medewerker.
Ben je overtuigd om BIN medewerker te worden? Klik dan hieronder op het logo om je gratis lidmaatschap aan te vragen. Gratis Inschrijven kan ook bij de hoofdcoördinator Jacques Malfait in het servicestation Jachriss, Kuurnsestraat 2.

bin harelbeke