BRONNEN

Archiefbronnen

Maalrecht 1694 - Maalrecht 1695

VT 21 feb 1695 - VT 2 dec 1695

RAK Hulste 79 Landboek 1715
Beschrijving van 1033 percelen verdeeld over 7 secties, met van iedere sectie een figuratieve kaart ingeplakt in het landboek.
De kaart van de vierde sectie (perceel 451 tem 623) is verdwenen.

nr perceel gebruiker:
eigenaar:
huidig kadaster:
nu:
aard:
oppervlakte:

RAK Hulste 80 Quoteboek 1743
gemaeckt op de tegenw gebruickers van den jaer ende oust 1743 omme ... te doene de pointinghe, de verminderinghe ende de vermeerderinghe ...

fo gebruiker:
art:

RAK Kerkarchief Hulste 6 VT 1777 nr

2 comm 1 > 7j 1000 stenen

2 comm 1 > 7j 2 < 7j 2 voeren calck
deze volkstelling gebeurde met het oog op het bouwen van een nieuwe kerk waarbij ieder gezin verklaarde te kunnen helpen, bv met het voeren van stenen van de steenoven naar de kerk;

RAK Hulste 74 Kadaster 15 prairial IX (4 jun 1801)
opgemaakt volgens de secties en percelen van het landboek 1715 (alleen de huizen genoteerd)

LB eigenaar:
gebruiker:
maison:
huidig kadaster:
nu:

RAK Hulste 78 Matrice Foncier 15 messidor IX (4 jul 1801) (312 maisons, 1 moulin à moudre le grain, 1 moulin à moudre l'huile, 1 brasserie de bierre, evalués ensemble à 2071 fr) (446 bonniers, 500 verges ½ et 1/3 de verges en terres, prairies, partures et bois, évalués à 23.545 fr 52 ½ ct) enkel huizen en hun geschatte belasting genoteerd

eigenaar:
gebruiker:
maison évaluée:
huidig kadaster:
nu:

VT 1814 RAB VT 1814-16 1e reeks 72 VT 1814-15 2e reeks 38 nr C 11

RAK Hulste 7 mar 1826 Lijst met 454 gezinshoofden ondertekend door sekretaris Vanackere en Burge­meester J.B. Mulle Lijst der ingezetenen van de gemeente Hulste welke binnen het rijk of deszelfs kolonien geboren zijnde, of brieven van naturalisatie bekomen hebbende, ofwel bij wetduiding voor Nederlanders gehouden wordende, binnen gezegde gemeente hunne eenige voorname huisvesting houden.

nr naam en voornaam kwaliteit of beroep geboortedatum
(vaak onjuiste geboortedata in deze lijst)
(microfilm)

Bev Reg 1830

Parochiaal Register 1860

RAK Hulste Statistique Industrielle 19 okt 1847 (gemeentearchief)

tisserand payant patente avec 1 métier qu'il fait marcher
tisserand, qui sans payer patente, fait marcher 1 métier métier (=getouw)

RAK Hulste 10 Politie akte

RAK Hulste 9

Bureel van Weldadigheid akte 101 van 26 sep 1888

Besturende Commissie van het Godshuis zitting 14 okt 1891 122

Gemeentearchief Hulste

RAB Frans Fonds 2678 lijst 1807

GAH 169 (1663) Gemeentearchief Hulste nr 169

Liber Memorialis Hulste Bisschoppelijk Archief Brugge
Parochie St Petrus Hulste p 123

Met dit "Liber Memorialis", werd op vraag van Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge, hier in Hulste gestart in 1900 door pastoor Adolf Corselis (1900-1907), daarna door pastoor Henri Dejonckheere (1907-1922) verder bijgehouden

NSB afdeling Hulste fiches oudstrijders

Scabinalen/Schepenboeken Hulste: Seigneurie de Hulste et Schiervelde RAK 1649-1795, in Vlaamse Stam XIX fo 371-378 en 427-431 verwerkt door Guido Demuynck en aangevuld Carine Guillemijn

Niet geregistreerde staten v goed OSAK 101/8 Hulste

Beknopte inventaris van wezerijregisters in Oud Stadsarchief (OSAK) Weeskamer

Parckemynen index kortrijkse wezekamer OSAK geregistreerde staten v goed toegangnr 101/6

In RA Kortrijk zijn hier, op basis van de verwijzingen naar het wezenboek, de losse stukken terug te vinden. De belangrijkste gegevens werden genoteerd

notaris Leo Constant Wallaeys Lendelede:

Inventaris 11 aug 1826 bij ovl van Clement Loncke +21 apr 1824 reeds weduwnaar van Isab Rose Vandekerckhove +18 jun 1820 hofstede en molen op Hoog Wallegem na 1826 gescheiden

Publicaties

De akten van de schepenbanken van de heerlijkheden van Ledegem, Marc Luyckx 2006 VVF Roeselare

Alfabetische klappers op de huwelijken van Oekene 1613-1797 Jaklien Watteeuw VVF Roeselare 2001

Bidprentjes van de 19e eeuw deel 3 Arnold Schaubroeck VVF Tielt 2001

Brouwerijen en herbergen Bavikhove-Hulste door Joost Opsomer en Lucien Decroix

Heemkundige Kring – Roede van Harelbeke nr 25 (2006)

BS Hulste en Bavikhove gegevens door Bernard Bruggeman voor Databanken van West Vlaanderen van de vrijwilligers van het Rijksarchief Brugge

Databank Meulebeekse Bevolking 'De Gezinsfiches van Meulebeke' Lucien Decroix en Carine Guillemijn

Doopregister van Rollegem-Kapelle 1761-1797 door Bernard Fillieux ism VVF Roeselare (2005)

De familie Delaere, afstammelingen en stamreeks van Charles Louis Delaere-Verpoort; boek 462 blz. Johan Delaere

daarbij andere uitgave De Familie Delaere genealogie 1400-1900 brochure 76 blz Johan Delaere

Familiegeschiedenis Vandenbroucke door Daniel Everaert p 67-68

"de familie Vandenbroucke van Hulste" een kroniek overheen 300 jaar door Danny Everaert 1980

Geschiedenis familie Loncke door Roger Cauwe 1992

Het Geslacht Loncke door R. Cauwe 1992 p 57

Het geslacht Despriet 1793-1993 200j aannemers-metselaars te Hulste Pierre Kerckhof en Therese Despriet

Gotthem 1816/1830 Inschrijving Nationale Militie (1816) en Staat van Bevolking (1 jan 1830) VVF Deinze 1994 Claude Gekiere

In den andere oorloge ... 1914-1918 Harelbeke Bavikhove Hulste door Philip Vannieuwenhuyze ism Heemkundige Kring vd Roede van Harelbeke 2008 drukkerij Groeninge Kortijk

Kortrijkse buitenpoorters in Ingelmunster, Lucien Decroix uit Den Hert 37 1998

De Leiegouw – De Roede Van Harelbeke nr 4 (sept 1982) p. 32

Liste des Anciens Militaires domiciliés à Hulste qui ont obtenu la médaille commomeration de St Helene. Formé la presente Liste par moi bourgemestre et Echevins de la commune d'Hulste le 14 avril 1858

Parochieboek Slosse

De Parochieregisters van Harelbeke door Joost en Gerard Opsomer (1996)

Parochieregisters Moorsele door Patrick Overbergh ism VVF Roeselare (1999-2001-2002)

De Poortersboeken van Tielt III afschrift 1745 Lucien Ailliet VVF Tielt 1998 p 74 nr 31

Roede van Harelbeke, Tijdingen 1980; Roede van Harelbeke, Tijdingen november 1998 p 3-4-5

Staten van goed van de heerlijkheid en schepenbank van Dadizele 1680-1793 Michel Vanelslander Roeselare 2012 VVF

De staten van goed van de baronie Ingelmunster door Guido Demuynck (1986)

Staten van goed van het prinsdom Izegem door Guido Demuynck (1999)

Staten van goed van de heerlijkheid "Hof van Izegem" Edgard Seynaeve ism VVF Roeselare 1997 (Ledegem, Moorsele, Moorslede, Oekene, Oostnieuwkerke, Roeselare en Rumbeke)

Stads Archief Menen Staten v Goed I-IX Etienne Vandenhove 1992

Staten van Goed van Roeselare Ambacht deel I en van Roeselare Poorterie deel II index op speciaal register 1712-1793, Guido Aerbeydt 1970 herdruk 1991 VVF Roeselare

Staten v Goed v Roeselare poorterie III 1971 VVF Roeselare Guido Aerbeydt herdruk 1991

Staten v Goed v Roeselare IV 1991 VVF Roeselare Guido Aerbeydt

Staten v Goed v Roeselare V 1979 VVF Roeselare Guido Aerbeydt

Staten v Goed v Roeselare VVF Roeselare Guido Aerbeydt addenda en corrigenda delen I-V Guido Aerbeydt met register door Luc Biesbrouck

Staten v Goed v Roeselare VI 1992 VVF Roeselare Guido Aerbeydt met klapper Wilfried Devoldere

Staten v Goed v Roeselare VII 1993 VVF Roeselare Guido Aerbeydt met klapper Wilfried Devoldere

Staten v Goed v Roeselare VIII 1994 VVF Roeselare Guido Aerbeydt met klapper Wilfried Devoldere

Stichting Samenwerkende Maatschappij: Cooperative SM de verenigde werklieden, Tieltsevoetweg 42 (de Sterre) 25 mar 1920

Vlaamse Stam 16e jaargang nr 12 december 1980 Huwelijkskontrakten te Menen register C 130.

06-09-1781. Geerardus ROOSEN, fs.wt. Joannes, jm. van Hulste casselrie van Kortrijk, met Marie-Therese LELEU, fa.wt. Pieter, jd. te Menen stad

“Wat gebeurde hier?" Roede v Harelbeke uitgave 28/2010

Wezerijakten van de heerlijkheden Ardooie en Ayshove 1 door Romain L Dewulf-Heus ism VVF Brugge 1977

Wezerijakten van de heerlijkheden Ardooie en Ayshove 2 door Romain L Dewulf-Heus ism VVF Brugge 1978

Wezerijakten van de heerlijkheden Ardooie en Ayshove 3 door Romain L Dewulf-Heus ism VVF Brugge 1979

Internetbronnen

Archiefbank Brugge https://www.archiefbankbrugge.be/

Archives Départementales du Nord en ligne https://www.genealogiepratique.fr/genealogie-dans-le-nord-59/

Databanken van West Vlaanderen vd vrijwilligers van het Rijksarchief Brugge en Kortrijk https://www. vrijwilligersrab.be

Databank van het Rijksarchief in België http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/

gewijzigd in https://genealogie.arch.be/ kies personen in de databank van het rijksarchief

scans Rijksarchief in België http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat

gewijzigd in https://genealogie.arch.be/ kies gedigitaliseerde akten voor 1796 of vanaf 1796

scans BS Belgie https://familysearch.org website van de Mormonen, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Harelbekenaren uitgeweken naar Halluin (Nord-France) door Bernard Bruggeman

Op de website van het archief van het departement du Nord te Rijsel, kunnen alle volkstellingen van het jaar 1906, van de gemeenten uit het departement du Nord, geraadpleegd worden.  https://www.genealogiepratique.fr/genealogie-dans-le-nord-59/ Archives en Ligne; recensement de 1906: Halluin)

zeer gedetailleerde lijst met geboortejaar, afkomst, echtgen, kinderen, beroep, straat, werkgever.

De namen zijn opgenomen zoals vermeld in het register. Jaartallen zijn niet gecontrolleerd met gegevens v vb Burgerlijke Stand. Het aantal vermelde kinderen is het aantal inwonende kinderen.

Alle soldatenbrieven uit het Rijksarchief te Brugge kan je vinden op de site van J. Van Bakel